Wijkalliantie Seniorvriendelijk Vleuten-De Meern

De Wijkalliantie seniorvriendelijk Vleuten-De Meern bestaat uit een netwerk van professionele en semi-professionele zorgverleners in de Utrechtse wijk Vleuten-De Meern. De deelnemers hebben met elkaar gemeen dat zij zich inzetten om het ouder worden prettiger te maken. Het netwerk bestaat op dit moment uit 50 verschillende organisaties. Doelstelling is om iedereen in de wijk, die zich bezighoudt met zorg en welzijn voor ouderen, met elkaar te verbinden. Zodat we van elkaar kunnen leren, geen dingen dubbel doen of het wiel voor de tweede keer uit willen vinden.

Als stip op de horizon staat een zogenaamde zorgzame wijk of buurt. Hierin vormen preventie en zelfredzaamheid de basis van het gebouw dat we nu nog noemen ‘ons zorgstelsel’. Welzijn is in deze visie de cruciale stuurfactor, het anker. Preventie, zelfredzaamheid, e-health, burenhulp, welzijn en wat voor termen je daar verder bij wilt verzinnen vormen de basis van het zorgstelstel in onze wijk. De eerstelijns zorg is daarbij faciliterend. Pas helemaal aan de top van de pyramide staat de zorg waar je eigenlijk niet wilt zijn: de tweedelijns zorg (waaronder het ziekenhuis).

Kernpunt van onze gedachte is ‘Positieve Gezondheid’. In de zorg gaat de eerste aandacht vaak naar pijn, ongemak en beperkingen. Maar je kunt je ook gelukkig voelen als je beperkingen ervaart in je leven. De zorg zal veel meer vanuit welzijnsperspectief moeten worden ingericht: welzijn op recept is een goede term.

Omdat de basis van de zorgpyramide ‘welzijn’ is, is het belangrijk dat niet alleen professionele zorgverleners deel uitmaken van de wijkalliantie Vleuten-De Meern. Daarom zijn ook vrijwilligersorganisaties die veel met ouderen werken lid van het netwerk, evenals de kerken, de politie, de gemeente Utrecht. Alle inspanningen zijn erop gericht om het welzijnsbevinden van de oudere buurtgenoot te verbeteren. Een betere gezondheid begint bij je lekker in je vel voelen (wel-zijn).

Op dit moment is de wijkalliantie nog in ontwikkeling en zijn het vooral beleidsbepalers die de alliantie vorm aan het geven zijn. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat ook actieve ouderen deel gaan uitmaken van het netwerk, zodat de vraag naar welzijn van onderop wordt gevoed. En uiteindelijk zal de Wijkalliantie zich niet beperken tot alleen senioren. De stip op de horizon spreekt dan ook over een Zorgzame Buurt.

Op dit speciale gedeelte van de website van Buren voor Buren (WIL in je buurt) informeren de leden van het netwerk elkaar. De volgende pagina’s zijn beschikbaar: