Wijkalliantie brainstorm 30 september 2021

Tijdens de eerste bijeenkomst hielden we in 3 groepen een brainstorm over de volgende vragen:

 1. Wat hebben we over 5 jaar bereikt?
 2. Hoe houden we het hele jaar contact met elkaar?
 3. Op welke onderwerpen/thema’s kunnen we samenwerken?

De resultaten vind je hieronder:

 • Groep 1:
  Tool voor ouderen
  Gebruik maken van winkeliersvereniging (en ook Lions, Rotary)
  Ouderen meer in de markt brengen
  Iedereen digitaal vaardig
  Stabiliteit en basis in de nieuwsbrief; het moet staan
  Nieuwsbrief digitaal en analoog
  Optimale bereikbaarheid van de info zowel analoog als digitaal (laagdrempelig)
  Activiteiten voor alle ouderen zichtbaar
 • Groep 2:
  Informele borrel met de alliantie
  Lunchwandelingen organiseren
  SharePoint site voor de alliantie
  Elkaar (beter) informeren op thema
  Lijntjes kort
  Smoelenboek koppelen aan nieuwsbrief
  Smoelenboek koppelen aan WIL
  Persoonlijk contact
 • Groep 3:
  Mobiliteit
  Lobby bij gemeente/politiek
  Optimale transparantie van het aanbod
  Goede informatievoorziening naar de vrijwilligers/hulpverlening
  Nieuwsbrief – content
  Nieuwe bewoners – buurtpakket