Over Wil

Missie en visie

Vleuten-De Meern is een levendige wijk waar veel activiteiten plaatsvinden. Bewoners en professionals zetten zich in voor de buurt en organiseren van alles. In deze veelheid aan initiatieven en (informele) organisaties is het voor bewoners niet altijd gemakkelijk te vinden wat nodig is, wat het beste past bij jouw vraag. Wil bundelt informatie en kennis om activiteiten, initiatieven en organisaties gemakkelijker vindbaar te maken voor bewoners en professionals. Wil helpt buurtgenoten verder in hun zoektocht. Veel gestelde vragen en antwoorden, de weg naar initiatieven en professionals zijn voor iedereen beschikbaar. Wil helpt bewoners elkaar en de weg in de wijk te vinden, ieder op zijn/haar eigen manier. Bewoners kennen per slot hun buurt het beste en weten wat er nodig is. Wil komt naar bewoners toe, om vragen te beantwoorden en de weg te wijzen naar (informele) zorg, activiteiten en vrijwilligerswerk.

Wil is een buurtnetwerk van mensen in de wijk, die weten wat er speelt en waar je moet zijn. De vraagbaak waar buurtbewoners en professionals terecht kunnen met hun vragen. Het verzamelpunt van kennis en informatie van en voor de wijk, Wil legt verbindingen en signaleert. Wil (Wijk Informatie Lijnen) helpt bewoners een antwoord op hun vraag te vinden. Een buurtbewoner helpt bij het vinden van een antwoord met behulp van het buurtnetwerk.Wil brengt bewoners, vrijwilligers en professionals met elkaar in contact, zodat zij elkaar beter kunnen vinden en (op weg) kunnen helpen. Wil kent de wijk, weet wat er allemaal mogelijk is en denkt graag met je mee!

Meer weten?

Wil je meer weten over Wil? Bekijk de vragen hieronder of neem contact op met Alfred van Putten. Mail avputten@dock.nl of bel 06-81317761.