Over WIL

WIL in je buurt is de welzijnsorganisatie in de Utrechtse wijk 10 Vleuten-De Meern. Deze wijk omvat de postcodes 3451 tot en met 3455 en bestaat uit de oude woonkernen Vleuten en De Meern. Ook de buurten Haarzuilens, Rijnenburg, Oudenrijn, Vleuterweide en Veldhuizen – De Balije horen bij deze wijk, evenals het Máximapark en de nieuwe buurt Haarzicht. Ook de nog te ontwikkelen buurt Haarrijn en het kleine Haarzuilens-Buyten worden onderdeel van wijk 10 Vleuten-De Meern.

De letters WIL staan voor Wijk Informatie Lijnen en daarmee raken we precies datgene wat WIL is: de wegwijzer in de wijk. De slogan van WIL is dan ook: WIL wijst je de weg.

De rechtsvorm van WIL is sinds 1 juni 2019 een Stichting. Deze Stichting staat onder leiding van 5 onbezoldigde bestuursleden. Er werken zo’n 100 vrijwilligers. De Stichting heeft in 2020 een ANBI status gekregen (Stichting WIL in je buurt – Vleuten, RSIN nummer 860271584) wat wil zeggen dat de overheid WIL accepteert als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit geeft vertrouwen. Giften aan WIL zijn bijvoorbeeld aftrekbaar voor de belastingen.

WIL werkt samen met NIZU, DOCK, U-Centraal, Buurtteam, Digiwijs 3.0 en in het algemeen met alle organisaties en instellingen die in de buurt actief zijn op het gebied van informatie en informele zorg en welzijn.

Registratie Kamer van Koophandel
Organisatiestructuur (Organogram)

Wat doet WIL?

De doelstelling van WIL is om de wijk te voorzien van informatie op het gebied van informele zorg en welzijn in de wijk en burenhulp in de wijk te bevorderen. Wij maken dus alle informatie over informele zorg en welzijn in de wijk toegankelijk voor iedereen en bieden ook concrete burenhulp. WIL wijst je de weg en WIL helpt je op weg.

Visie en missie

Vleuten-De Meern is een levendige wijk waar veel activiteiten plaatsvinden. Bewoners en professionals zetten zich in voor de buurt en organiseren van alles. Er zijn veel bewoners die iets doen voor een medebewoner, al dan niet in de vorm van vrijwilligerswerk. Er zijn ook veel hobbyclubs, veel voorzieningen en veel informele en persoonlijke netwerken. Vaak vinden bewoners elkaar zonder hulp, maar veel bewoners vinden het moeilijk om in de wirwar aan initiatieven en organisaties  te vinden wat nodig is. Zelfs de zorg- en hulpverlenende instanties weten soms niet precies waar ze zo snel een oplossing kunnen vinden.

Daarom verzamelt WIL alle informatie, en maakt deze vindbaar. WIL helpt buurtgenoten verder in hun zoektocht. WIL helpt bewoners elkaar te vinden èn de weg in de wijk te vinden, ieder op zijn/haar eigen manier. Bewoners kennen per slot hun buurt het beste en weten wat er nodig is. WIL komt naar bewoners toe, om vragen te beantwoorden en de weg te wijzen naar (informele) zorg, activiteiten en vrijwilligerswerk. Dat is onze visie.

Activiteiten/jaarplan

WIL is een buurtnetwerk van mensen in de wijk, die weten wat er speelt en waar je moet zijn. De vraagbaak waar buurtbewoners en professionals terecht kunnen met hun vragen. Het verzamelpunt van kennis en informatie van en voor de wijk. WIL legt de verbindingen en signaleert. WIL (Wijk Informatie Lijnen) helpt bewoners om een antwoord op hun vraag te vinden. Een buurtbewoner wordt geholpen bij het vinden van een antwoord met behulp van het buurtnetwerk. WIL brengt bewoners, vrijwilligers en professionals met elkaar in contact, zodat zij elkaar beter kunnen vinden en (op weg) kunnen helpen. WIL kent de wijk, weet wat er allemaal mogelijk is en denkt graag met je mee! Dat is onze missie.

  • Het telefoonteam 030 677 31 31 staat elke werkdag klaar om jouw vraag te beantwoorden. Geen enkele vraag is raar! Het telefoonteam is elke werkdag van 09:00 tot 11:00 uur bereikbaar. Daarna kan je een bandje inspreken en krijg je de volgende dag een antwoord. Je kunt ook mailen naar info@wilinjebuurt.nl.
  • De burenhulp-diensten helpen je bij klussen in en om het huis, vervoersproblemen, algemene hulp, hulp bij computerproblemen en hulp bij het doen van boodschappen. Je kunt deze WIL vrijwilligers inschakelen als ondersteuning vanuit je eigen netwerk niet beschikbaar is, of als andere diensten financieel niet haalbaar zijn. Je kunt natuurlijk ook zélf vrijwilliger worden en daarmee iets betekenen voor je buurtgenoten.
  • Het locatieteam bestaat uit vrijwilligers van WIL die zoveel mogelijk te vinden zijn in bijvoorbeeld de buurtcentra. Zij leggen de contacten met andere organisaties en denken graag met je mee.
  • Naast de WIL-website houdt het communicatieteam een Facebook-, Instagram- en Twitteraccount van WIL voor jou bij. Onderaan de pagina vind je de laatste berichten op Facebook.

Elk jaar wordt een zogenaamd ‘jaarplan’ opgesteld dat besproken wordt met de gemeente Utrecht. Dit plan is het uitgangspunt voor de activiteiten van dat jaar en vormt de basis van de subsidie die WIL van de gemeente krijgt. Het meest actuele jaarplan kan geraadpleegd worden door op de link te klikken: jaarplan 2024

Werken bij WIL

Je mag ons altijd bellen (030 6773131) of mailen (info@wilinjebuurt.nl) als je vrijwilligerswerk wilt gaan doen. Als je wilt weten welke vacatures we echt dringend moeten vervullen, dan kun je kijken op onze pagina Werken bij WIL.

Kijk ook eens op onze pagina Vrijwilligers.
WIL je graag op de hoogte worden gehouden van het nieuws van en over WIL? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.