Vrijwilligers

Wil jij vrijwilligerswerk doen bij WIL in je buurt? Dan sta je niet alleen. Ruim 100 enthousiaste buurtbewoners zijn bij WIL in je buurt vrijwilliger, bij het telefoonteam, de burenhulp-diensten, het locatieteam of het communicatieteam. Wil jij weten wat jij kan doen? Kijk dan eens bij Werken bij WIL.

Het vrijwilligerswerk dat je doet bij WIL in je buurt wordt gewaardeerd. WIL in je buurt is de trotse winnaar van de Vrijwilligerstrofee 2022. Dit is dé gemeentelijke waarderingsprijs voor vrijwilligersinzet in de gemeente Utrecht.

Op deze pagina vertellen wij jou wat meer over het vrijwilliger zijn bij WIL in je buurt. Je kunt ook meteen naar onze vacatures gaan.

Vrijwilligerswerk bij WIL

WIL is er voor alle buurtbewoners uit de wijk Vleuten-De Meern (postcodes 3451 tot en met 3455), die geen beroep kunnen doen op familie, buren of mantelzorgers, en die toch hulp nodig hebben. Dat zijn er meer dan je denkt. Wij zijn nu met ruim 100 mensen, die hun buurtgenoten ondersteunen.

Als je met zo veel mensen bent, moet je dingen goed regelen. Daarom hebben wij een boekje gemaakt, een zogenaamde VrijwilligersWijzer. Hierin staat eigenlijk alles wat je moet weten als je vrijwilliger bent bij WIL in je buurt. Je krijgt dit boekje van ons tijdens ons kennismakingsgesprek, maar een groot gedeelte van de inhoud ervan kun je al wel lezen op deze site. Bijvoorbeeld wat onze kernwaarden zijn.

Onze kernwaarden

Als vrijwilliger van WIL in je buurt hebben wij iets gemeenschappelijks. Iets in ons karakter dat ons verbindt. Wij noemen dat onze ‘kernwaarden’. Als jij je herkent in de volgende waarden, dan is de kans heel groot dat jij het naar je zin zult hebben bij WIL. Hier komen ze:

Je bent:
Betrokken
Je voelt je betrokken bij WIL en met het werk dat je doet. Je voelt je verantwoordelijk en je hebt wat je noemt ‘hart voor de zaak’. Je spant je in om je doelen te halen, de doelen die WIL nastreeft. Je voelt je betrokken bij de bewoners, je hebt echt hart voor de bewoners.

Je bent:
Zorgvuldig
Je werkt met zorg en aandacht. Je houdt de belangen van je cliënt en je collega’s in de gaten, en je kijkt verder dan alleen wat je ziet. Je bereidt je goed voor, je maakt realistische afspraken en communiceert helder.

Je bent:
Betrouwbaar
Je wijkt niet snel af van je eigen normen. Mensen weten wat ze aan je hebben en wat ze wel of niet kunnen verwachten. Vertrouwensbanden zijn voor jou net als stevige bruggen. Je handelt naar eer en geweten. Je komt je afspraken na. Je bent op tijd.

Je bent:
Dienstbaar
Je beseft dat je niet alleen op de wereld bent, maar altijd in relatie staat tot anderen. Je vindt het vanzelfsprekend dat het nodig is om naar anderen om te zien en hen verder te helpen. Omzien naar elkaar en elkaar respecteren is belangrijk voor je. Het is de kern van wat je doet bij WIL: hulp geven aan je buren, de bewoners van onze wijk

Betrokken, zorgvuldig, betrouwbaar en dienstbaar. Herken je jezelf hierin? Dan willen we heel graag met jou kennismaken.

Onze gedragscode

Vrijwillig is niet hetzelfde als vrijblijvend. Ook wij hebben afspraken met elkaar. Over de dagen waarop je werkt en de uren die je er aan wilt besteden. En over de regels die bepalen hoe wij ons op het werk gedragen. Daarvoor hebben wij een gedragscode opgesteld. WIL in je buurt hanteert formeel de ‘Modelgedragscode (vrijwillige) medewerkers‘ van de NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk), die je kunt downloaden door op de oranje woorden te klikken. Deze gedragscode is echter erg formeel. In gewone schrijftaal komt het er op neer dat wij het volgende met elkaar hebben afgesproken:

  • Wij handelen vanuit onze kernwaarden: betrokken, zorgvuldig, betrouwbaar en dienstbaar
  • Wij scheppen voor elkaar en voor onze klant een omgeving en een sfeer waarbinnen iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt: laagdrempelig, open en eerlijk, niet óver elkaar maar mét elkaar
  • Wij respecteren elkaar en elkaars mening en laten elkaar en onze klant in de eigen waardigheid
  • Als wij hulp verlenen aan onze klant respecteren wij diens privacy, woonruimte en bezittingen. Wij dringen niet verder door tot de privacy van een klant dan strikt noodzakelijk is voor de gevraagde hulp
  • Wij vinden dat een seksuele relatie tussen vrijwilligers en klant niet mag voorkomen, ook niet in de ‘onschuldige’ sfeer van toespelingen e.d.
  • Wij zijn terughoudend bij het aanvaarden van cadeautjes (bedankjes) van de klant en zijn alert op het ‘kopen van aardigheid’. Wij nemen geen geld of goederen aan. Er is echter niks mis met kleine bedankjes (bijvoorbeeld zelfgemaakte cadeautjes) die geen invloed hebben op de werkrelatie
  • Wij zetten elkaar en onze klant niet onder druk. Wij vragen elkaar om hulp en bieden elkaar ondersteuning aan bij problemen op het werk
  • Wij zijn vrijwilligers. Dat betekent niet dat wij vrijblijvend werken; het betekent wel dat wij ons gedurende een vooraf afgesproken tijd willen inzetten, vaak in flexibele varianten. Wij respecteren de privétijd van elkaar. Het verschil maken tussen werk en privé geldt ook in onze relatie met een klant
  • Wij gaan zorgvuldig om met de eigendommen van de elkaar, van onze klant en van onze vrijwilligersorganisatie
  • Tijdens ons werk gebruiken wij geen alcohol of drugs

Vertrouwenspersoon

Ook in het vrijwilligerswerk komt het voor: pesten, intimidatie, ongewenste intimiteiten, agressie. Kortom: ongewenste omgangsvormen. Als je daar niks tegen doet, is het snel gedaan met het plezier dat vrijwillig werken moet zijn. Het kan ook leiden tot gezondheidsklachten en dus verzuim. De vertrouwenspersoon van WIL in je buurt heeft als taak in te grijpen als er sprake is van ongewenst gedrag op het werk. De naam zegt het al: ‘vertrouwen’ is het sleutelwoord. Bij onze vertrouwenspersoon kun je in strikt vertrouwen kenbaar maken wat je op je hart hebt. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en onpartijdig. Uitgangspunt is altijd om een oplossing te vinden.

Over de vertrouwenspersoon van WIL in je buurt hebben wij een speciale internetpagina gemaakt. Klik hier: vertrouwenspersoon.

Geïnteresseerd?

Heb jij een paar uur per week de tijd om jouw buren te ondersteunen? Kom dan ons team versterken en bel 030 677 31 31, op werkdagen tussen 09:00 en 11:00 uur (na die tijd krijg je een antwoordapparaat en bellen wij je terug). Wij vertellen je heel graag nog veel meer. Welkom bij WIL !

Zie ook Werken bij WIL voor concrete vacatures.
Wil je graag op de hoogte worden gehouden van het nieuws van en over WIL? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.
En nu je hier toch bent: doe mee met ons wijkonderzoek en vertel ons wat je van ons vindt.