Wijkalliantie brainstorm 10 maart 2022

Eind vorig jaar werd een eerste aanzet gegeven tot het oprichten van een Wijkalliantie Seniorvriendelijk Vleuten-De Meern. Tijdens een netwerkbijeenkomst in buurtcentrum De Schakel in Vleuten werd, op initiatief van Tamara Leguit en Jan Bloemkolk van DOCK Utrecht, besproken hoe wij beter met elkaar kunnen samenwerken. En ‘wij’ is dan: iedereen die (semi-)professioneel bezig is het leven van ouderen prettig(er) te maken.

Eenzelfde bijeenkomst is nu in De Meern geweest. Op donderdag 10 maart jl. kwamen 24 collega’s van in totaal 14 organisaties naar Sociaal Cultureel Centrum De Schalm in De Meern om de aftrap mee te maken. In drie groepen werd met elkaar kennis gemaakt. Daarna volgde een brainstorm over samenwerken en over het activeren van ouderen. Een opsomming van de suggesties staat hieronder.

Hoe kunnen we ouderen eerder activeren?

 • Sociale kaart (wie is wie en wie doet wat?)
 • Preventief sociaal netwerk creëren
 • Inzetten op positieve gezondheid
 • Eerder laten kennis maken met vrijwilligerswerk
 • Informeren over aanbod in de wijk
 • Bekendmaken wat mogelijk is; o.a. WIL in je buurt
 • Burencontacten en buurtcontacten stimuleren
 • Netwerk verbeteren
 • Wijkspreekuren voor diverse specialiteiten
 • Voorzieningen terug op wijkniveau
 • Specificeren op doelgroep niveau
 • Stimuleren van jeugd – kruisbestuiving jong & oud
 • Informatievoorziening verbeteren
 • Verwachtingsmanagement toepassen
 • Ouderen weten elkaar te vinden en locaties te vinden
 • Preventieve huisbezoeken
 • Ouderen meer koppelen aan maatjes

Samenwerken; hoe ziet dat eruit?

 • Elkaar snel vinden
 • Eilandjescultuur opheffen
 • Elkaar vinden op dezelfde thema’s
 • Praktisch samenwerken – iets doen
 • Sociale kaart
 • Samenwerken i.p.v. concurreren

Verbinding houden met alliantie:

 • Groepsapp (iedereen is verantwoordelijk)

Wat is er al?

 • Nieuwsbrief alliantie
 • Activiteitenlijst WIL
 • WIL helpdesk
 • WIL visitekaartjes