Welzijn op Recept

Wat is Welzijn op Recept (WoR)?

Het doel van Welzijn op Recept is het verminderen van psychosociale klachten van mensen die bij de huisarts komen. Soms helpen medicijnen of oefeningen niet genoeg en blijven klachten als vermoeidheid, hoofdpijn, slapeloosheid en/of somberheid over en kan overwogen worden om Welzijn Op Recept voor te schrijven.

Afleiding geeft vaak verlichting, maar hoe vind je de goede afleiding? Bij wat voor activiteit sluit je aan? Een sociaal makelaar of de beweegmakelaar (beide welzijnscoach in het kader van Welzijn op Recept) weet wat er in de wijk te doen is en zoekt samen met de patiënt/cliënt uit wat voor een goede en leuke afleiding kan zorgen. Dit kan op het gebied zijn van vrijwillige inzet, in beweging komen, respijtzorg, in balans komen, iets betekenen voor een ander, zingeving of zelf gaan deelnemen aan een ontmoetingsactiviteit.

Dus als er beter welzijn voor de patiënt/cliënt nodig is, dan schrijft de huisarts of een andere zorgverlener Welzijn op Recept voor.

DOCK Utrecht heeft de opdracht van de gemeente Utrecht aangenomen om Welzijn op Recept te starten in wijken waar één of meerdere huisartsenpraktijken enthousiast zijn. In 2022 ging Welzijn op Recept van start in Vleuten, in samenwerking met Sport Utrecht en Stichting Gezond Vleuten. Stichting Gezond Vleuten is een samenwerkingsverband tussen vier Vleutense huisartsenpraktijken (Bronkhorst, Drost, Puntenburg en Van der
Willigen), Apotheek Vleuten, Centrum voor Fysiotherapie en Manuele Therapie Vleuten en Diëtistenpraktijk Harkema & Krabshuis. In 2024 gaat Welzijn op Recept ook in De Meern van start.

Voor meer info: https://welzijnoprecept.nl/wat-is-welzijn-op-recept/