NLdoet Wijkevent

Kort verslag NLdoet Wijkevent Vleuten-De Meern dd. 15 maart 2024

Op 15 maart 2024 werd in de openbare bibliotheek in Vleuterweide een evenement georganiseerd, dat beoogde zoveel mogelijk mensen te informeren over vrijwilligerswerk. Dit evenement werd georganiseerd door de Wijkalliantie Seniorvriendelijk Vleuten-De Meern en werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Initiatievenfonds van de
gemeente Utrecht.

23 organisaties uit voornamelijk Vleuten-De Meern, die gebruik maken van vrijwilligers, presenteerden zichzelf tijdens dit evenement. De opzet was statafeltjes (praattafeltjes) met informatie, gecombineerd met workshops. De bedoeling van dit evenement was om de inwoners van Vleuten-De Meern enerzijds te laten zien hoe divers het aanbod aan vrijwilligerswerk is – zowel in termen als soort vrijwilligerswerk, als in termen van tijdsbesteding – en anderzijds te informeren over het feit dat vrijwilligerswerk ook voor de vrijwilliger zelf goed is.

Met name dit laatste punt – vrijwilligerswerk is goed voor je – heeft in de communicatie een hoofdrol gespeeld. Met vrijwilligerswerk doe je immers mee in de sociale omgeving van je wijk, je bouwt een netwerk op, je neemt deel en geeft zin aan je leven en het is bovendien ook gewoon fijn om iets goeds te doen voor een ander.

Mede dankzij het feit dat wij ook de VARnws, onze lokale krant, konden inschakelen voor de communicatie, was de opkomst boven verwachting hoog. Wij schatten dat er zo’n 100 buurtbewoners kwamen opdagen. Zij toonden zich verrast door het aanbod.

In de bibliotheek hadden wij op een groot kamerscherm diverse vacatures opgehangen, waar veel belangstelling voor was. De terugkoppeling van de deelnemers was unaniem positief. Een korte greep uit de evaluatieve opmerkingen:

  • Volgende keer beslist nog een keer doen (unaniem)
  • Volgende keer wat ruimer opzetten; het was nu af en toe dringen
  • Volgende keer een ‘landingsplaats’ voor bezoekers maken; het was nu wat overdonderend voor de bezoeker. Hierdoor kan de werving voor workshops ook beter
  • Volgende keer ietsjes korter, het laatste uur kwamen maar weinig nieuwe mensen
  • Ook heel fijn om onderling te netwerken
  • Volgende keer een microfoon + versterker voorzien
  • Volgende keer meer aandacht voor de catering van de deelnemers (water/thee/koffie)

Diverse organisaties gaven aan echt gericht en serieus belangstelling te hebben ervaren voor vrijwilligerswerk. Er zijn veel contacten gelegd.

Wij haakten met dit evenement in op het landelijke initiatief NLdoet, dat als doelstelling heeft het bevorderen van vrijwilligerswerk. Het evenement werd georganiseerd onder de vlag van de Wijkalliantie Seniorvriendelijk Vleuten-De Meern, door vrijwilligers van WIL | Buren voor Buren, in samenwerking met DOCK, RegiozorgNU en de bibliotheek.

Onze lokale krant, VARnws, toonde zich van zijn beste kant door uitvoerig over het evenement te berichten:

Publicaties in de VAR:
15 februari: https://www.varnws.nl/leidscherijn/reader/21433#p=8
22 februari: https://www.varnws.nl/leidscherijn/reader/21434#p=9
29 februari: https://www.varnws.nl/leidscherijn/reader/21435#p=10
7 maart: https://www.varnws.nl/leidscherijn/reader/21436#p=3
14 maart: https://www.varnws.nl/leidscherijn/reader/21437
en een afsluitend artikel op dinsdag 20 maart (digitaal) en donderdag 22 maart (papieren versie):

NLdoet Wijkevent Vleuten-De Meern druk bezocht
VLEUTEN – DE MEERN > Het NLdoet Wijkevent Vleuten-De Meern afgelopen vrijdag in de bibliotheek in Centrum Vleuterweide was druk bezocht. Ruim 25 vrijwilligersorganisaties presenteerden zich aan het publiek. Zij laten zien dat vrijwilligerswerk ook goed is voor de vrijwilliger zelf. Je bouwt immers een netwerk op en krijgt nieuwe sociale contacten. En het is ook gewoon fijn om iets goeds voor een ander te doen.   

Ook de Vrijwilligerscentrale Utrecht was bij dit evenement aanwezig. Zij hebben een overzicht bij zich van alle vrijwilligersvacatures in de hele wijk Vleuten-De Meern en Haarzuilens. Bij de overige deelnemers zitten ook organisaties als Emmaus Haarzuilens, Sport Utrecht, Utrecht Natuurlijk en Koetshuis Nijevelt. Ook de 4 workshops trokken veel belangstelling . U-centraal gaf een workshop over dementie. RegiozorgNU gaf samen met Dock een workshop over Positieve Gezondheid. Ook Abrona en de gemeentelijke organisatie Utrecht Schone Stad lieten zien wat zij concreet kunnen doen.

Deelnemende organisaties en contactpersonen:
30 organisaties schreven zich in voor het evenement. Hiervan zegden 4 organisaties tussentijds af. 2 organisaties vertoonden een no-show. Uiteindelijk stonden de onderstaande organisaties op de vloer van de bibliotheek:
Abrona
Bibliotheek Utrecht
Brandweer
Digitale Bruisplek
DOCK/buurtcentra
Emmaus Haarzuilens
Gemeente Utrecht
Handje Helpen
Home-Start Utrecht
Indekerngezond
Johannes Hospitium
Landschapsbeheer Vleuten-De Meern
Moestuin De Haar
Parkberaad Máximapark
RegiozorgNU
De Rijnhoven
Senioren Leidsche Rijn
Sport Utrecht
Stichting DTD (Durf te Dromen)
Sub-VDM
U-Centraal
VCU (Vrijwilligerscentrale Utrecht)
WIL in je buurt (WIL | Buren voor Buren)
De Zonnebloem

Het film- en televisieproductiehuis U in de Wijk maakte nog een korte impressie: