Gezond ouder worden

Succesvolle netwerkbijeenkomst

Begin oktober spraken wij elkaar in De Schalm. Wij behandelden de thema’s Gezond ouder worden, Ouder worden & meedoen en Ouder worden & rondkomen. Met ruim driekwart van het netwerk was de opkomst hoog. Unaniem was de conclusie dat deze bijeenkomst veel inspiratie had opgeleverd.

Sabina Super van de gemeente Utrecht verzorgde de aftrap. De gemeente beschikt over een schat aan data over alle wijken in de stad. In haar presentatie zoomde Sabina in op de specifieke cijfers van onze wijk, met als leidraad ‘gezondheid’ (geestelijk en lichamelijk). Om de cijfers te laten spreken, waren deze vertaald naar een drietal persona’s.

Theo (61) is een man, die gezondheidsproblemen begint te ervaren. Zijn toenemende overgewicht zal daar een oorzaak van zijn, maar ook het feit dat hij er niet toe komt om voldoende te bewegen. Hij rookt niet, maar drinkt naar zijn eigen mening”misschien iets te veel”. Theo heeft onlangs de diagnose diabetes gekregen. Theo is het uitgangspunt voor een gesprek over Gezond ouder worden.

Vera (70) is een nieuwkomer in de wijk. Zij kwakkelt met haar gezondheid, waardoor ze weinig mobiel is. Ze heeft moeite om nieuwe sociale contacten op te bouwen, waardoor ze zich alleen voelt. Ze weet niet hoe ze hierbij hulp kan krijgen, laat staan vragen. Tot voor kort kwam een vrijwilliger bij haar langs voor een praatje en een kaartje, maar die is weg en er is geen vervanger. Eigenlijk ervaart ze minder zingeving. Ze heeft nauwelijks vertrouwen in de toekomst. Vera staat model voor een gesprek over Ouder worden & meedoen.

Johanna (72) is voor het subgroepje Ouder worden & rondkomen het uitgangspunt. Omdat Johanna geen aanvullend pensioen heeft, is haar inkomen erg laag, onder de armoedegrens. Ze heeft schulden en raakt het zicht op haar financiële situatie kwijt. Ze heeft daar stress van (hoe betaal ik mijn rekeningen), maar ook angstklachten. Die bespreekt ze wel met haar huisarts, maar een beroep op de geestelijke gezondheidszorg doet ze niet.

***

Tijdens de netwerkbijeenkomst splitsten we ons in een aantal groepjes. Elk groepje besprak vervolgens een persona. Zie onder.

Gezond ouder worden.

Twee groepjes bogen zich over de problematiek van Theo, en beide groepjes waren het er over eens dat Theo in beweging moet komen. Letterlijk! Neem
contact op met de beweegmakelaar of kijk op de website van WIL in je buurt welke activiteiten er voor jou zijn, bijvoorbeeld wandelgroepjes. Opvallend is dat beide groepjes veel heil zien in het concept Welzijn op Recept. Dit concept, waarbij de huisarts een ‘recept’ uitschrijft voor een beweegactiviteit of een sociale activiteit, is uitgetest in Vleuten en wordt ook in De Meern en Vleuterweide actief. Het wachten is nog op een welzijnscoach. Hiermee is DOCK bezig.

Probleem bij het bereiken van Theo is dat hij zich niets laat zeggen. Pushen (“Je moet dit laten en dat doen”) helpt niet. Ook werd een initiatief als de ‘De Derde Helft’ genoemd, wat in Vleuten-De Meern zou kunnen worden opgezet.

Ouder worden en meedoen.

Vera zit in een klein wereldje en zoekt naar zingeving. Zij kan behoefte hebben aan gelijkgestemden. Eigenlijk zou zij achter de voordeur benaderd moeten worden. Lief en leed straten zouden een echte uitkomst zijn voor Vera. Maar Vera zou ook gebaat zijn bij het doen van vrijwilligerswerk. Ook Welzijn op Recept kan voor Vera heilzaam zijn.

Ouder worden en rondkomen.

Voor Johanna is er een duidelijk reddingsboei: het buurtteam is bij uitstek geschikt om te ondersteunen bij financiële vragen en kijkt ook naar de gedragspatronen die het gezond rondkomen belemmeren. Als dat het geval is, maakt het buurtteam dit ook meteen bespreekbaar.

Het buurtteam kan ook doorverwijzen naar andere stichtingen die kunnen helpen, bijvoorbeeld stichtingen die maaltijden bezorgen of financiële vrijwilligers die Johanna bij kunnen staan. Het kernprobleem voor Johanna is: wie vindt haar? Wie verwijst haar actief door? Het buurtteam en initiatieven als De Geldzaak zijn voor Johanna blijkbaar niet dichtbij genoeg.