Positieve Gezondheid

Netwerkbijeenkomst 4 april 2024

Op 4 april jl. spraken wij elkaar op onze netwerkbijeenkomst. In aansluiting op de bijeenkomst van oktober 2023 was het thema wederom Positief Gezond Ouder worden. We gingen een stapje verder.

Marieke Hellevoort van de gemeente Utrecht opende de middag met een korte terugblik op de bijeenkomst van oktober. Toen spraken wij over de thema’s Gezond ouder worden (met Theo als persona), Ouder worden & meedoen (met Vera als persona) en Ouder worden & rondkomen (met Johanna als persona). Als je dit graag  terugleest, kan dat op onze website.

Marieke vertelde dat ook de gemeente bezig is met de vraag hoe je in Utrecht fijn ouder kunt worden, terwijl zorg en welzijn veranderen. De gemeente wil hierbij graag van onderaf gevoed worden en is voornemens zogenaamde dialoogtafels te organiseren. Aan deze tafels wordt met ouderen gesproken over hun verwachtingen rondom ouder worden en gezondheid.

Voor de Wijkalliantie seniorvriendelijk Vleuten-De Meern is dit een kans om ook van onderaf voeding te krijgen voor een betere, zorgzame wijk. Daarom wil de gemeente graag dat de dialoogtafels plaatsvinden in samenwerking met ons.

Dialoogtafels

De gemeente heeft een vijftal dialoogtafels in gedachten. Op dit moment denkt men aan de volgende onderwerpen:

  1. Praat vandaag over morgen: wat vindt u belangrijk bij het ouder worden?
  2. Vitale toekomst: wat heeft u nodig om vitaal en in uw kracht te blijven?
  3. Goud van oud: wat heeft u als senior te bieden?
  4. Voorzieningen en activiteiten in de buurt: zijn die er voldoende?
  5. Zorg en ondersteuning: is er iemand die u kan ondersteunen als dat nodig is?

De thema’s van deze gesprekken zijn echter niet in steen gebeiteld. Marieke merkte zelf al op dat een themavraag over de zorgzame buurt, waarover de Wijkalliantie zich buigt, zeker mogelijk is: als er maar heel weinig professionele hulp aanwezig is, hoe zou de zorg in uw wijk, buurt of straat er dan uit kunnen zien?

Positieve Gezondheid

De bijdrage van Aniek Schmidt, huisarts bij Huisartsenpraktijk Klein Alenvelt, sloot naadloos aan op wat de dialoogtafels naar boven willen halen. De uitspraken tijdens de dialoogtafels zullen als concrete stuuritems gerubriceerd kunnen worden in de zes hoofddimensies, die het gedachtegoed vormen van de theorie Positieve Gezondheid van Machteld Huber. Deze hoofddimensies zie je hieronder staan.

Positieve Gezondheid gaat ervan uit dat mensen zichzelf een cijfer geven hoe zij scoren op elke hoofddimensie. Deze beoordeling kan weergegeven worden in een radardiagram (spinnenweb), waarbij het blauwe gedeelte de waardering is van persoon X op moment Y.

Afbeelding overgenomen van De Driemaster

Het invullen van het radardiagram geeft inzicht: je begrijpt wat je situatie is. Door erover te praten beheers je je situatie en door daadwerkelijk te handelen is er zingeving. Comprehensible (te begrijpen), manageable (te beheersen) en meaningful (zinvol) zijn juist die begrippen die samenhangen als oorzaken van gezondheid (salutogenese).

Positieve Gezondheid geeft die Sense of Coherence (gevoel van samenhang) handen en voeten.

De definitie van gezondheid is niet zozeer het ontbreken van ziektes, maar veeleer de mate waarin iemand mogelijkheden ervaart om problemen en stressvolle gebeurtenissen te hanteren.

In de bijeenkomst van oktober 2024 zullen we hier weer een vervolg aan geven.

Ben je een toevallige passant en wil je meer weten over Positieve Gezondheid. Begin maar eens met deze site. Dan kom je vanzelf een stap verder.

Het film- en televisieproductiehuis U in de Wijk filmde bij huisartsenspraktijk Klein Alenvelt voor een korte impressie: