Waar vind en ontmoet ik activiteiten voor LHBTIQA+?

  • De website van het COC Midden-Nederland biedt een totaaloverzicht op het gebied van LHBTIQA+, met bijvoorbeeld ontmoetingsmogelijkheden, sportclubs, gezondheid en beleid. 
  • De gemeente Utrecht had een Regenboogagenda (pdf) voor het jaar 2019-2022 met een actieplan om de zichtbaarheid, acceptatie en veiligheid te vergroten van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse personen in Utrecht. Op dit moment is er nog geen nieuwe agenda.
  • Een melding over discriminatie en ongelijke behandeling kun je doen op de website We blijven onszelf.