Waar vind ik ervaringskennis?

Ben je op zoek naar iemand zoals jij, mensen met dezelfde ziekte of vergelijkbare ervaringen? Iemand die beter snapt wat je meemaakt en de weg uit ervaring kent. Of naar zorgverleners die gespecialiseerd zijn in jouw ziekte?

In Buurtcentrum De Schakel is er maandelijks elke tweede maandagavond Alzheimercafé. Ook is er een Dementiecafé dat regelmatig georganiseerd wordt bij BlendUT in Terweide, kijk op hun facebook pagina voor meer informatie.

In Vleuten-De Meern zijn ervaringsdeskundigen GGZ als Kwartiermakers actief.

Humanitas Utrecht biedt lotgenotengroepen bij rouw en partnerverlies.

U-2B Heard! is een cliëntenplatform van (kwetsbare) jongeren in Utrecht die in aanraking zijn gekomen met wooninstanties, jeugdzorg en andere instanties, door bijv. het hebben van schulden of problemen thuis.