Waar vind ik ervaringskennis?

Ben je op zoek naar iemand zoals jij, mensen met dezelfde ziekte of vergelijkbare ervaringen? Iemand die beter snapt wat je meemaakt en de weg uit ervaring kent. Of naar zorgverleners die gespecialiseerd zijn in jouw ziekte?

In Buurtcentrum De Schakel is er maandelijks elke tweede maandagavond Alzheimer Café. Ook Leidsche Rijn heeft een Alzheimer Café.

Humanitas Utrecht biedt lotgenotengroepen bij rouw en partnerverlies.

U-2B Heard! is een cliëntenplatform van (kwetsbare) jongeren in Utrecht die in aanraking zijn gekomen met wooninstanties, jeugdzorg en andere instanties, door bijv. het hebben van schulden of problemen thuis.