Steun nodig als je zorgt?

Zorg je voor een langere periode voor een naaste, partner, kind, ouder en heb je steun nodig of even een pauze? Bekijk de mogelijkheden en regelingen voor mantelzorgers op mantelzorgutrecht.nl

Steunpunt Mantelzorg Utrecht is de plek waar mantelzorgers, vrijwilligers, beroepskrachten en beleidsmakers elkaar ontmoeten. Hier kun je kennis en ervaringen uitwisselen over mantelzorg. Het Steunpunt Mantelzorg organiseert diverse activiteiten zoals waarderingsdagen, contactgroepen en workshops voor mantelzorgers. Klik hier voor meer informatie.