Ouderenvereniging | De Schalm

Omzien naar elkaar

KBO Leidsche Rijn, met ca. 700 leden, richt zich op de 50-plussers in Vleuten-De Meern/Leidsche Rijn/ Montfoort. Alle senioren in deze wijk zijn van harte welkom bij onze vereniging. Wij komen op voor de belangen van ouderen in de ruimste zin van het woord. Het bestuur organiseert veel activiteiten, zowel cultureel als voor de gezelligheid, en zeker ook op het gebied van zingeving en ondersteuning.

Wij maken deel uit van de landelijke Unie KBO (Katholieke Bond van Ouderen) die samenwerkt met de landelijke PCOB (Protestants Christelijke Ouderenbond). Vandaar dat je vaak KBO-PCOB hoort zeggen.

Wij hanteren de drie O’s: Ondernemend, Onderzoekend en Ondersteund. 

Ondernemend in de vorm van activiteiten voor zowel de oudere als jongere senior. Heel belangrijk is natuurlijk KKK: Kaarten, Kienen, Keuvelen. Maar wij hebben ook veel andere activiteiten zoals themabijeenkomsten over actuele onderwerpen, interessante dagtochten en zelfs een jaarlijkse vakantieweek. Daarnaast hebben we veel aandacht voor cultuur in de vorm van bijvoorbeeld stadswandelingen en museumbezoek.

Onderzoekend op het gebied van maatschappelijke veranderingen om zo de belangen van senioren optimaal te kunnen behartigen bij de gemeentelijke overheid. Deze belangenbehartiging vindt plaats in samenwerking met de plaatselijke welzijnsorganisaties als COSBO stad Utrecht, DOCK Utrecht en U-Centraal.

Ondersteunend voor senioren door het hebben van hulp bij belastingaangifte en er kan een beroep worden gedaan op de landelijke service- en juristentelefoon.

Een vierde O mag echter niet ontbreken: de O van Open voor alle senioren. KBO Leidsche Rijn staat open voor alle senioren vanaf 50 jaar in deze regio, ongeacht geloofsovertuiging of geaardheid. Aandacht voor de van oorsprong katholieke grondslag ontbreekt niet

De leden ontvangen 10x per jaar het Magazine van KBO-PCOB en onze eigen INFO. Tevens kunnen de leden gebruikmaken van KBO-PCOB Voordeel met veel aantrekkelijke aanbiedingen, zoals het deelnemen aan de collectieve ziektekostenverzekering bij het Zilveren Kruis. Gratis abonneren op de nieuwsbrief en het verenigingsnieuws van de landelijke KBO-PCOB is ook een van de mogelijkheden.

Bijna al onze activiteiten organiseren wij in het gezellige en kleinschalige sociaal cultureel centrum De Schalm. Je bent van harte welkom om lid van onze vereniging te worden en kennis te maken met veel buurtgenoten.

Organisatie KBO Leidsche Rijn

Locatie Sociaal Cultureel Centrum De Schalm

Oranjelaan 10, 3454 BT Utrecht

Sociaal Cultureel Centrum De Schalm

Plan je route