Filmhuis | De Schakel

Filmhuis Vleuten heeft als doelstelling het verzorgen van filmavonden, op reguliere basis, voor een zo breed mogelijk publiek.

Het Filmhuis Vleuten is gestart in september 2010. Het Filmhuis Vleuten is ontstaan als buurtinitiatief van de welzijnsorganisatie Portes vanuit het ontmoetingscentrum De Schakel. Inmiddels realiseert een vaste, enthousiaste groep vrijwilligers de voortgang van het filmhuis. De theaterzaal van de Schakel is de thuisbasis. Dit is een uitstekende plek om de missie van het Filmhuis Vleuten te kunnen uitvoeren. De foyer biedt filmliefhebbers de gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Dit alles in het centrum van het dorp met voldoende parkeergelegenheid maakt de locatie makkelijk bereikbaar voor de bezoekers.

Onze missie is om filmavonden te verzorgen, op reguliere basis, voor een zo breed mogelijk publiek. Dit vormt het kader waarbinnen de  onderstaande visie is bepaald.

Het Filmhuis Vleuten toont kwaliteitsfilms die aanspreken bij de doelgroep. De filmkeuzes worden gemaakt op de volgende uitgangspunten:

  • Verrassend
  • Diverse genres
  • (Actueel) Thema
  • Kan over nagepraat worden
  • Multicultureel

Het Filmhuis Vleuten draait momenteel gemiddeld 2 x per maand, op maandagavond tussen 20:00 uur en 22:00 uur, uitgezonderd de vakantiemaanden. Meestal 18 films op jaarbasis. Op dit moment lijkt dat voldoende voor de gemiddelde bezoekersaantallen. Als blijkt dat er meer bezoekers zich aandienen dan er plek is, dan overweegt het bestuur de frequentie te verhogen.

Kwaliteitsverbetering  De inkomsten verkregen via de kaartverkoop worden aangewend om de kwaliteit van de voorstellingen te verbeteren. (filmdoek, apparatuur enz.)

Welbevinden  Het filmhuis Vleuten streeft ernaar de filmbezoekers een aangename avond te bezorgen, waar de bezoekers zich welkom voelen en tevreden naar huis gaan.

Evaluatie Het filmhuis Vleuten houdt regelmatig een enquête onder de gebruikers om de kwaliteit te verbeteren en in te gaan op de wensen van de bezoekers.

Tevens ligt er tijdens de voorstellingen een logboek waarin bezoekers direct kunnen reageren op de voorstelling van die dag.

Het Filmhuis Vleuten is inmiddels een begrip in Vleuten en directe omgeving. De professionele aanpak in combinatie met het dorpse karakter maakt dat vele bezoekers het Fimhuis Vleuten weten te vinden.

Voor € 6,-. koop je een kaartje inclusief consumptie. Kaartjes zijn op de filmavonden te koop aan de zaal in Buurtcentrum De Schakel. Reserveren is niet mogelijk. Kaartverkoop start om 19.15 uur. Maximaal 2 kaartjes per persoon. De zaal gaat open om 19.45 uur. De film begint om 20.00 uur. Halverwege de film is er een korte pauze waarin je je consumptiebon kunt verzilveren.

Tijdens de filmavonden zijn de kaartjes van de volgende film in de voorverkoop verkrijgbaar. In deze voorverkoop worden maximaal 30% van de kaartjes verkocht om iedereen een kans te geven een kaartje te kopen.

Organisatie Buurtcentrum De Schakel

Schoolstraat 11
3451 AA Vleuten

Locatie Buurtcentrum De Schakel

Schoolstraat 11, 3451 AA Utrecht

Buurtcentrum De Schakel | Buurtcentrum De Schakel

Plan je route