Buurt-/huiskamer | De Schakel

Buurtkamer Buurthuis De Schakel, elke maandag en vrijdag van 10.00 – 13.30 uur, een ontmoetingsplaats voor senioren in Vleuten in Buurtcentrum De Schakel, Schoolstraat 11, 3451 AA te Vleuten.

De Buurtkamer is speciaal bedoeld voor zelfstandig wonende ouderen die niet meer zo makkelijk deel kunnen nemen aan allerlei activiteiten en het prettig vinden om in een rustige omgeving een kleine groep mensen te ontmoeten. Vast onderdeel van de Buurtkamer is het samen koffie drinken en gezamenlijk een lunch gebruiken.

Elke maandag en vrijdag van 10.00 – 13.30 uur

Activiteiten:

Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar en tussen de middag een heerlijke lunch.

Activiteiten die aangeboden worden bij de buurtkamer sluiten aan bij de wensen van de deelnemers. U kunt hierbij denken aan: gesprek rond thema’s die u aanspreken en bezig houden, herinneringen ophalen en het aan elkaar vertellen, knutselen, (geheugen)spelletjes doen, zingen, kaarten maken, wandelen/bewegen, af en toe een uitstapje maken, boodschappen doen.  Voor de koffie en de lunch betalen de deelnemers een bijdrage van € 5,00

Begeleiders:

De Buurtkamer wordt georganiseerd door de initiatiefgroep van bewoners-vrijwilligers. Zij maken graag tijd vrij om ouderen niet alleen koffie en een lunch maar ook een luisterend oor te bieden.

Voorwaarden:

Voor de dagopvang in de vorm van buurtkamer-projecten is geen indicatie op grond van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) vereist. De deelnemers betalen per keer een eigen bijdrage van € 5,00 voor de hele activiteit.

Aanmelden:

Deelnemers en vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij:

Michel Weerdenburg, coördinator vrijdag, Telefoon: 06-29263306 of Marja Carelz, coördinator maandag, Telefoon: 06 30146942.
of via e-mail: buurtkamer@deschakel-vleuten.nl

De initiatiefgroep kan nog wel uitgebreid worden met bewoners-vrijwilligers .

Wij zijn momenteel ook op zoek naar CHAUFFEURS (vrijwilligers)!

Organisatie Buurtcentrum De Schakel

Schoolstraat 11
3451 AA Vleuten

Michel Weerdenburg | Marja Carelz

06-29263306 | 06 30146942

buurtkamer@deschakel-vleuten.nl

https://www.deschakel-vleuten.nl/buurtkamer-in-de-schakel/

Locatie Buurtcentrum De Schakel

Schoolstraat 11, 3451 AA Utrecht

Buurtcentrum De Schakel | Buurtcentrum De Schakel

Plan je route