2 Bestuursleden gezocht (voorzitter en algemeen bestuurslid)

Stichting WIL in je buurt (WIL) is een vrijwilligersorganisatie in de Utrechtse wijk Vleuten-De Meern. De afkorting ‘WIL’ staat voor ‘Wijk Informatie Lijnen’.
De kernactiviteit van WIL is het geven van burenhulp en het verstrekken van informatie over onze wijk. Dit wordt gedaan door ruim 100 enthousiaste vrijwilligers. De Stichting is een ANBI-instelling die subsidie ontvangt van de gemeente Utrecht.

Wij zijn op zoek naar:

2 ervaren bestuursleden
-voorzitter en algemeen bestuurslid-

Het bestuur van WIL in je buurt bestaat uit 5 personen. De bestuurstaak bestaat uit de zakelijke leiding van de Stichting, waaronder beleids- en werkplannen, vaststellen van beleid, coördineren, de jaarrekening en de tussenrapportages opstellen, statutenbewaking en contacten onderhouden met de netwerkpartners.

De bestuursleden die wij zoeken zijn empathisch en sociaal vaardig, zowel in contacten met de vrijwilligers als met de gemeente. Zij beschikken over een uitgebreid netwerk en zijn betrokken bij de wijk Vleuten-De Meern. Zakelijk inzicht is een pre, beleidsmatig kunnen denken een must. Ervaring met het werken met vrijwilligers spreekt voor zich.

De gemiddelde tijdsbesteding is 2 uur per week. Daarnaast zijn er 6 vergaderingen per jaar. Er is geregeld ad hoc overleg.

Een uitgebreid functieprofiel treft u onderstaand aan. Op deze website kunt u uiteraard meer lezen over WIL in je buurt.

Heeft u belangstelling? Wij vertellen u graag meer over deze interessante nevenfunctie. Mail uw bericht naar gerry.quist@wilinjebuurt.nl of neem contact op met WIL in je buurt 030-6773131 (ma-vr 9.00-11.00 uur).

Stichting WIL in je buurt
Teunisbloemlaan 50
3452 CB Vleuten
www.wilinjebuurt.nl

Profiel Bestuurslid Stichting WIL in je buurt (WIL)

Organisatie
WIL (Wijk Informatie Lijnen) is in 2016 geïnitieerd door Welzaam in samenwerking met actieve bewoners, de buurtteams in Vleuten-De Meern (VDM) en het Netwerk Informele Zorg Utrecht (NIZU). In 2018 is WIL op weg gegaan om het eigenaarschap, de sturing  en de uitvoering, zoveel als mogelijk, bij actieve bewoners onder te brengen. Medio 2018 is de stuurgroep ontbonden en is er een kernteam van bewoners geformeerd die aan de slag is gegaan met de verzelfstandiging. Dit heeft in de loop van 2019 geleid tot een zelfstandig juridisch kader, met een door bewoners opgericht Stichting met ANBI status.

Er is een goede samenwerking en afstemming op het gebied van burenhulp-diensten en wijkinformatie met U-Centraal en de Sociaal makelaars van DOCK.

Wat doet WIL

WIL zet zich in om buurtgenoten verder te helpen en te informeren over wat er mogelijk is in de wijk. Iedereen kan en mag bij WIL zijn of haar vraag stellen. Zes actieve bewonersgroepen (de zes pijlers van  WIL) met in totaal ruim honderd vrijwilligers, helpen bij het vinden van een antwoord, koppelen bewoners  met een hulpvraag aan andere buurtbewoners of aan een professional of lossen een hulpvraag op bij  mensen thuis. Uitgangspunt is primair zelfredzaamheid ontwikkelen bij bewoners, door hen op weg te  helpen en hen te leren vinden van hun oplossing(en).  

WIL bestaat uit zes pijlers, de teams Algemene hulp, Boodschappen, Vervoer, Klussen, Computer en Informatie.

De teams opereren zelfstandig maar stemmen hun werkzaamheden af binnen het kernteam. Tussen het  kernteam en het bestuur is een goede verbinding.

Financiering

Een groot deel van het werk van WIL wordt betaald door de gemeente Utrecht, in de vorm van een subsidie. Een ander deel wordt uit reguliere middelen betaald van U-Centraal en Dock.

Soort bestuur

 • niet uitvoerend
 • benaderbaar 
 • betrokken bij de doelgroep en de actieve bewoners

Leden bij voorkeur:

 • woonachtig in Vleuten-De Meern of Haarzuilens
 • streven naar 5 bestuursleden, in ieder geval oneven
 • mannen en vrouwen
 • affiniteit met de werksoort

Bevoegdheden bestuur 

 • vaststellen en wijzigen van de statuten van WI
 • vaststellen van beleidswijzigingen
 • toezicht op de algemene gang van zaken
 • inhuur professionals
 • beleids- en werkplannen en de jaarrekening
 • goedkeuren van de begroting en het (sociaal) jaarverslag
 • aanvragen en verantwoording subsidies

Het aantal reguliere vergaderingen bedraagt minimaal 5 per jaar. Er is een geregeld overleg met het kernteam, daarnaast jaarlijks een plenair overleg met alle betrokkenen bij WIL.

De tijdsbesteding bedraagt ongeveer 2 uur per week.

Nu de pioniersfase voorbij is staat er een termijnwisseling op het programma en zoeken we vervanging voor twee leden, een voorzitter en een algemeen bestuurslid. Het is belangrijk dat de leden van het bestuur diverse kwaliteiten bezitten.  

Bijlage 1: inventarisatie gewenste kwaliteiten

Gewenste kwaliteiten

 • zakelijk inzicht (minimaal één deskundig in financiën)
 • goed kunnen netwerken
 • vaardig in contacten met de gemeente 
 • empathisch
 • besluitvaardig
 • communicatie achtergrond (1 bestuurslid)
 • plaatselijk bestuurlijk actief
 • beleidsmatig kunnen denken
 • achtergrond in informele zorg (1 bestuurslid)
 • kunnen pionieren
 • ervaring met het werken met vrijwilligers en beschikken over voldoende tijd

Wat willen we niet

 • belangenverstrengeling, 
 • niet top-down, 
 • niet WIL-belang ondergeschikt maken aan eigenbelang.