Vrijwilliger bedrijfsjournalist / content creator

‘WIL in je buurt’ is een vrijwilligersorganisatie in de Utrechtse wijk Vleuten-De Meern (postcodes 3451 tot en met 3455). De afkorting ‘WIL’ staat voor ‘Wijk Informatie Lijnen’. De kernactiviteit van WIL is het geven van Burenhulp en het verstrekken van wijkinformatie. Dit wordt gedaan door ruim 100 enthousiaste vrijwilligers. Op onze website wilinjebuurt.nl kan je alles lezen over wie wij zijn en wat wij doen.

Binnen het Team Communicatie van WIL is de functie van Bedrijfsjournalist / Content Creator nieuw. Zó nieuw dat we eigenlijk nog niet zo goed weten of we jou nu Brand Journalist of Content Creator of allebei moeten noemen. Dat is leuk voor jou, want het betekent dat je deze functie van scratch af aan vorm kunt geven en in kunt richten. Wat wij wél weten is dat jij als bedrijfsjournalist hard nodig bent binnen WIL, want nog steeds geldt: content is king !

Onze gedachten gaan naar het volgende uit:

  • Als content creator ben je benieuwd wat onze vrijwilligers èn onze klanten drijft. Je interviewt hen en maakt er verhalen (‘stories’) van die op onze website kunnen worden gepubliceerd of in een van onze nieuwsbrieven of in de krant
  • Als content creator ben je voortdurend op zoek naar nieuws, zowel intern als extern. Je hebt een tweede zintuig voor ontwikkelingen die goed zijn om namens WIL te publiceren voor de doelgroep van WIL
  • Als content creator draag je je steentje bij aan nieuwsbrieven, social media posts, maar ook aan advertenties en free publicity projecten
  • Als content creator denk je mee over nieuwe communicatiemiddelen. Moet WIL ook een eigen blog hebben? Of een You Tube kanaal? Wat vind jij ?

Een content creator is vaak een duizendpoot. Zij of hij is altijd nieuwsgierig, creatief, kan goed schrijven, goed fotograferen en zelfs filmen. Zij of hij schrijft regelmatig, vindt netwerken een belangrijk onderdeel van het creatieve proces (inspiratie!), leest altijd alles over onze wijk, en houdt altijd rekening met de doelgroep waarvoor wordt geschreven. Wij leren je graag kennen.

Je werkt waarschijnlijk het meeste vanuit huis, maar je zult voor je verhalen of je netwerkactiviteiten ook op pad zijn. Wij denken dat dit best wel eens intensief vrijwilligerswerk zou kunnen zijn, en daarom lijkt het ons goed om vooraf af te spreken hoeveel uur je aan dit vrijwilligerswerk wilt besteden. In buurtcentrum De Weide Wereld kunnen we eventueel een werkplek voor je maken, waar je ook gebruik kunt maken van telefoon, printer en kopieermachine.

Omdat je deel uitmaakt van Team Communicatie is er ruimte genoeg om mee te praten en mee te denken over andere zaken dan alleen content. Graag zelfs!

Als je nog vragen hebt. Informeer gerust via communicatie@wilinjebuurt.nl. Je mag ook bellen met ons telefoonteam via 030-6773131. Zij noteren dan dat je wilt worden teruggebeld