Bijles | Lezen, taal en rekenen

Wil jij leren lezen?
Wij jij leren rekenen?
Wil jij leren schrijven?

Bel ons: 06-42 10 77 43.
De gemeente Utrecht geeft geld. Daardoor zijn deze lessen vaak gratis.

___________________

Laagopgeleide en kwetsbare volwassenen hebben moeite om mee te komen en mee te doen in de samenleving. Prago wil deze mensen ondersteunen en weerbaar maken. Zo levert Prago een bijdrage aan het terugdringen van laaggeletterdheid, laaggecijferdheid en digibetisme in de samenleving.

Missie
  • Prago wil dat laagopgeleide en kwetsbare volwassenen kunnen meekomen en meedoen in de samenleving

  • Prago draagt daaraan bij door middel van het geven van lessen basiseducatie: lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden.

  • Prago levert daarmee een bijdrage aan het geletterd en weerbaarder maken van haar doelgroep en daarmee aan het terugdringen van laaggeletterdheid, laaggecijferdheid en digibetisme in de Nederlandse samenleving.

Visie

Prago ziet het beheersen van basisvaardigheden als lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden als een voorwaarde voor elk individu om zich te kunnen handhaven, zich te kunnen ontwikkelen en om te kunnen participeren in de samenleving.

Kernwaarden

Prago wil dat laagopgeleide en kwetsbare volwassenen

  • minder ge├»soleerd leven en andere mensen ontmoeten

  • zich ontwikkelen in kennis en vaardigheden, zodat zij beter kunnen meekomen in de samenleving

  • zich ontplooien in het dagelijks leven en op de arbeidsmarkt, zodat zij actief kunnen meedoen in de samenleving

Organisatie Stichting Prago

Gebouw De Alchemist, Koningin Wilhelminalaan 8
3527 LD Utrecht

Brunhilde Wijlaars |Els van Steenbeek

06 42107743 | 06-17756564

brunhilde.wijlaars@prago.nl

https://sites.google.com/prago.nl/home/welkom

Locatie Buurtcentrum De Pijler

Bovenpolder 80, 3453 NP Utrecht

Buurtcentrum De Pijler

Plan je route