Column Wil in je buurt: administratie en regelingen

In Vleuten-De Meern wonen veel mensen die zich inzetten voor de buurt en hun buren. De verschillende initiatieven en netwerken zijn echter niet altijd even goed te vinden. Wil (Wijk informatie lijnen) helpt bewoners de weg in de wijk te (leren) vinden. Iedere maand vertelt Wil in deze column over een vraag die gesteld is.

Welke vraag kwam er deze maand binnen?
Wil krijgt regelmatig vragen over administratie en regelingen. Veel mensen zoeken hulp bij de administratie of bij het doen van aanvragen voor bepaalde regelingen. Soms is dat omdat mensen de taal niet machtig zijn. Of omdat aanvragen digitaal moeten, terwijl nog niet iedereen digitaal vaardig is.

Wie kan er helpen bij administratie?
Er zijn veel organisaties of vrijwilligers die kunnen helpen met administratie of bij aanvragen. Administratie Thuis Vleuten-De Meern, te bereiken via Wil, zijn getrainde vrijwilligers die kunnen helpen bij het bijhouden van de administratie. Ook de vrijwilligers van Humanitas Thuisadministratie helpen bij de administratie. Zij begeleiden ook mensen met betalingsachterstanden en schulden. Twee keer per maand is er op vrijdag in Leidsche Rijn een postsorteergroep, georganiseerd door het buurtteam.

En als een vrijwilliger niet genoeg is?
Als er sprake is van ernstige schulden of als een vrijwilliger niet de hulp kan bieden die nodig is, dan kunnen mensen terecht bij het buurtteam.

En als iemand wil weten wat voor regelingen er zijn?
Er zijn verschillende regelingen voor mensen met een laag inkomen. Denk bijvoorbeeld aan de U Pas, waarmee mensen sport of culturele activiteiten kunnen doen. Of kwijtschelding van de gemeentebelasting. Ook is er een regeling voor tegemoetkoming in de zorgkosten, voor mensen met hoge zorgkosten, bijvoorbeeld door handicap of chronische ziekte. Sociale raadslieden zijn wegwijzers op het gebied van regelingen. Sociaal raadslieden werken vanuit het buurtteam.

Extra spreekuur tegemoetkoming zorgkosten
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de tegemoetkoming zorgkosten? Of heeft u hulp nodig bij de aanvraag? Op 29 oktober organiseert Wil samen met sociaal raadslieden een extra inloopspreekuur in buurtcentrum de Schakel in Vleuten. Op 12 november haakt de sociaal raadsvrouw aan bij het inloopspreekuur van Wil in buurtcentrum de Pijler.

Heeft u een andere vraag aan Wil?
Wil is iedere donderdag van 10-12 uur in de Cultuurcampus, Burchtpoort 16, Vleuterweide en elke dinsdag van 10-12 uur in De Pijler, Molenpolder 80, De Meern. Je kunt ook bellen, dagelijks van 09:00-11:00 op 030 677 31 31 of mailen naar info@wilinjebuurt.nl. Of kijk eens op www.wilinjebuurt.nl