Inloopspreekuur Tegemoetkoming Zorgkosten

Wil (Wijk Informatielijnen) organiseert op maandag 7 oktober 2019 en dinsdag 22 oktober 2019 samen met het sociaal raadsliedenwerk van U Centraal en het Buurtteam twee extra inloopspreekuren voor iedereen die vragen heeft over de Regeling Tegemoetkoming Zorgkosten van de gemeente Utrecht. Dit is een structurele regeling waarmee Utrechters met hoge zorgkosten, als gevolg van een chronische ziekte of handicap, jaarlijks een tegemoetkoming van €200,- kunnen aanvragen. 

De gemeente heeft begin september brieven gestuurd naar inwoners die vorig jaar recht hadden op deze ondersteuning. De aanvraag moet digitaal gedaan worden. Mocht u hulp nodig hebben met deze aanvraag dan kunt u terecht bij de inloopspreekuren. U hoeft geen afspraak te maken. Naar het inloopspreekuur moet u meenemen:

– Facturen of de beschikking van het CAK met de hoogte van de eigen bijdrage. Alleen als uw zorgverzekeraar deze bijdrage niet vergoedt.
– Declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar. Daarop moet staan dat niet alle kosten zijn vergoed
– Wlz-indicatie of een verklaring van arts of specialist.
– Kopie van uw U-pas of de laatste definitieve aanslag inkomstenbelasting of uw laatste inkomensverklaring van de Belastingdienst.
– Kopie van de inkomensverklaring van uw eventuele partner, als u een fiscale partner hebt. Dit mag ook een kopie van de U-pas van uw partner zijn.

Tijdens het spreekuur kunnen mensen ook terecht bij Wil met al hun andere vragen over de wijk, van activiteitenaanbod tot ondersteuningsmogelijkheden.

Waar en wanneer?
U kunt terecht op maandag 10 december van 10:00-12:00 in buurtcentrum de Schakel, Schoolstraat 11 in Vleuten. Of op dinsdag 22 oktober 2019 van 10:00-12:00 in buurtcentrum de Pijler, Bovenpolder 80 in Veldhuizen – De Meern.