Wil buurtverbinder gezocht!

Het buurtnetwerk Wil (Wijk Informatie Lijnen) is op zoek naar buurtverbinders die op vrijwilliger basis buurtbewoners helpen de weg in de wijk te vinden. Wil is een buurtnetwerk van mensen in de wijk, die weten wat er speelt in de wijk en waar je moet zijn. De vraagbaak waar buurtbewoners en professionals terecht kunnen. Het matchpunt voor burenhulp en informele diensten en de plek waar signalen terecht komen. WIL haalt en brengt informatie en brengt in beeld wat er is en wat er nodig is. Iedereen is welkom bij Wil! Wil helpt bewoners zoeken naar antwoorden op hun vragen, ook bij digitaal zoeken.

Wie ben jij?

Ken jij de weg in de wijk of wil je de weg beter leren kennen en die kennis delen? Wil je iets betekenen voor de buurt en je buren? Het mogelijk maken dat buurtgenoten hun weg in de wijk beter weten te vinden? Samen met andere bewoners en professionals buurtgenoten verder helpen?

Wat zijn je taken?

– Vragen van bewoners beantwoorden, telefonisch, per e-mail en mondeling op verschillende locaties
– Vraag verkennen/verhelderen, onderzoeken wat nodig/mogelijk is, signaleren wat ontbreekt
– Aanbod helpen verkennen, helpen zoeken en vinden via diverse media, sociale kaarten
– Gericht en duidelijk doorverwijzen
– Wijkbewoners helpen bij het aanvragen van een dienst, inschrijven voor een activiteit….
– Wijkbewoners toeleiden naar spreekuren, diensten, activiteiten, vrijwilligerswerk, sport en bewegen
We zoeken buurtbewoners voor dinsdagochtenden in de Pijler, en met interesse op een specifiek thema zoals sport en bewegen of digitaal zoeken en vinden. We zoeken ook vrijwilligers die het leuk vinden om als (web)redacteur of als fotograaf mee te werken. Als je zelf ideeën hebt over wat je in Wil kunt betekenen heb je ook van harte welkom. Je bent ook welkom in de kern/initiatiefgroep van bewoners die Wil samen met partners stap voor stap vormgeeft.

Interesse?

Neem contact op voor een verkennend gesprek en meer informatie met info@wilinjebuurt.nl of bel met het Wil telefoonteam op werkdagen tussen 09:00 en 11:00 op 030 – 677 3131.